Global Audit Partner

Profesjonalne usługi

Usługi

Oferujemy usługi z zakresie audytu, księgowości oraz doradztwa podatkowego w tym między innymi:
Audyt ustawowy:

 • Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • Badanie poprzedzające fuzje i przejęcia,
 • Audyt aportów,
 • Badanie planów przekształceń.

Audyt kontraktowy:

 • Audyt przedzakupowy (due dilligence),
 • Audyt kontraktowy,
 • Audyt związany z wyceną przedsiębiorstwa,
 • Audyt strategiczny, biznesowy, organizacyjny,
 • Audyt systemów kontroli przepływów informacji.

Doradztwo:

 • Wyceny przedsiębiorstw,
 • Restrukturyzacje,
 • Wybór oraz pomoc w parametryzacji narzędzi zarządczych i finansowo-księgowych,
 • Przygotowywanie oraz nadzór nad informacjami finansowymi,
 • Doradztwo w zakresie wdrażania systemów informatycznych,
 • Doradztwo w zakresie nabycia i sprzedaży przedsiębiorstw,
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
 • Opracowywanie procedur kontroli wewnętrznej,
 • Wdrażanie MSR/MSSF.

Księgowość i inne usługi:

 • Nadzór księgowy,
 • Doradztwo podatkowe,
 • Dokumentacja cen transferowych,
 • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • Sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • Wycena przedsiębiorstw,
 • Szkolenia, inne.

Tłumaczenia:

 • Tłumaczenia dokumentów finansowo-księgowych na angielski i francuski.
Copyright © 2015 - 2024 Global Audit Partner.
Go to top