Global Audit Partner

Skontaktuj się z nami!

GLOBAL AUDIT PARTNER Boczkowski Duś Procner Spółka komandytowa

ul. Hoża 55/9, 00-681 Warszawa

 +48 22 594 23 28
 +48 730 645 415

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000945580.
Kapitał zakładowy w wysokości 150.000,00 PLN, w całości opłacony. Konto w mBank S.A. nr 36 1140 2004 0000 3102 8246 2502.
NIP: 522-280-57-58, REGON: 140496350.
Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3106.

Copyright © 2015 - 2024 Global Audit Partner.
Go to top