Global Audit Partner

Działamy z pasją

Nasza misja

Główną misją w naszej działalności jest oferowanie usług z indywidualnym podejściem do potrzeb naszych klientów, zarówno wielkich koncernów, jak i małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw.

Będąc partnerem biznesowym naszych klientów, służymy im pomocą w rozwoju na każdym etapie ich działalności. Pomagamy im rozwiązywać złożone problemy gospodarcze, pomagamy im budować wartość firmy, zarządzać ryzykiem gospodarczym i finansowym oraz podnosić efektywność.

Nasze główne wartości będące fundamentem działalności firmy to:

etyka, jakość i kompetencja,

Realizujemy je poprzez:

  • zachowanie niezależności, uczciwości, obiektywizmu, tajemnicy zawodowej, należytej staranności oraz profesjonalnej postawy,
  • ustawiczne działania podnoszące poziom wiedzy merytorycznej naszych pracowników,
  • prowadzenie działalności zgodnie z przepisami prawa oraz uregulowaniami wewnętrznymi kładącymi szczególny nacisk na realizację zasad monitorowania prac,
  • stosowanie stosownych standardów zawodowych, w tym także opartych na międzynarodowych standardach rewizji finansowej.

GLOBAL AUDIT PARTNER zaprasza do współpracy wszystkie podmioty poszukujące audytora lub doradcy, gwarantującego wysoką jakość świadczonych usług.

Copyright © 2015 - 2023 Global Audit Partner.
Go to top