Global Audit Partner

Służymy pomocą

Twoja firma

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej otworzyły się dla polskich przedsiębiorstw nowe możliwości ekspansji oraz współpracy z europejskimi firmami.

Ponadto rozwój rynku kapitałowego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz fundusze europejskie dają o wiele większe możliwości finansowania nowych przedsięwzięć.

Global Audit Partner aktywnie uczestniczy w dynamicznym rozwoju swoich klientów w trzech głównych kierunkach:

Rynek kapitałowy:

 • Opracowanie danych finansowych wg MSR/MSSF dla potrzeb prospektu emisyjnego,
 • Pomoc w opracowywaniu prognoz finansowych,
 • Opracowanie danych finansowych proforma,
 • Badanie planów przekształcenia i połączenia,
 • Wyceny przedsiębiorstw,
 • Badanie danych historycznych ujętych w prospekcie,
 • Badanie prognoz i danych finansowych proforma ujętych w prospektach emisyjnych,
 • Audyt półroczny i roczny Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ekspansja na rynkach zagranicznych:

 • Audyt przedzakupowy zagranicznej spółki,
 • Nadzór księgowy spółki zagranicznej dla potrzeb spółki matki,
 • Doradztwo biznesowe oraz restrukturyzacje,
 • Wsparcie księgowe i podatkowe.

Poszukiwanie partnerów biznesowych:

 • Pomoc w poszukiwaniu partnera w celu współpracy jako kooperant lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia,
 • Poszukiwanie partnera zagranicznego w celu sprzedaży przedsiębiorstwa lub części udziałów.
Copyright © 2015 - 2024 Global Audit Partner.
Go to top