Global Audit Partner

Twój Partner w biznesie

O Firmie

Global Audit Partner - Boczkowski, Duś, Procner - Biegli Rewidenci Spółka Partnerska jest spółką audytorsko–konsultingową, łączącą doświadczenie dużych międzynarodowych korporacji, dogłębną znajomość polskich przepisów księgowych i podatkowych z indywidualnym podejściem do problemów i potrzeb klientów.

Naszym atutem jest zaufanie, jakim darzą nas od wielu lat polscy oraz międzynarodowi klienci, którym oferujemy kompleksową pomoc w zakresie księgowości oraz doradztwa podatkowego.

Spółka została utworzona przez Biegłych Rewidentów posiadających wieloletnie doświadczenie we współpracy z klientami polskimi i zagranicznymi, działającymi w różnych sektorach gospodarki.

Global Audit Partner specjalizuje się w audycie, doradztwie księgowym oraz usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Spółka jest wpisana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3106.

Nasze prace są realizowane przez doświadczonych pracowników posiadających rozległą wiedzę w zakresie polskich przepisów prawa jak i standardów międzynarodowych (MSR/MSSF, French GAAP, US GAAP). Naszymi językami komunikacji oraz redakcji dokumentów (raportów, analiz, korespondencji) jest język polski, angielski i francuski.

Copyright © 2015 - 2021 Global Audit Partner.
Go to top