Global Audit Partner

Członek międzynarodowej sieci firm

Partnerzy

GLOBAL AUDIT PARTNER Boczkowski Duś Procner Spółka komandytowa jest spółką audytorsko–konsultingową, łączącą doświadczenie dużych międzynarodowych korporacji, dogłębną znajomość polskich przepisów księgowych i podatkowych z indywidualnym podejściem do problemów i potrzeb klientów.

Zbigniew Boczkowski

Absolwent Politechniki w Koszalinie, Wydział Finanse i Rachunkowość, Biegły Rewident posiadający 22-letnie doświadczenie, w badaniu dużych przedsiębiorstw przemysłowych polskich i zagranicznych oraz jednostek sektora publicznego (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych), specjalista w zakresie podatku dochodowego i VAT. Swoje doświadczenie zdobywał także jako Główny Księgowy i Dyrektor Finansowy.

z.boczkowski@globalaudit.pl

Paweł Duś

Absolwent AE w Krakowie, Wydział Bankowość i Finanse, stypendysta programów naukowych we Francji, Biegły Rewident posiadający 25-letnie doświadczenie w realizacji projektów w zakresie audytu i doradztwa, a w szczególności, we wdrażaniu i szkoleniach w zakresie MSR/MSSF, audytach przedzakupowych, badaniu sprawozdań finansowych polskich filii międzynarodowych koncernów, w tym sektora finansowego, oraz koordynacją dużych projektów audytorskich.

p.dus@globalaudit.pl

Janusz Procner

Absolwent AE w Krakowie, Wydział Zarządzania, stypendysta programów naukowych we Francji, Biegły Rewident posiadający 27-letnie doświadczenie w realizacji projektów w zakresie audytu i doradztwa dla spółek polskich i międzynarodowych z różnych sektorów gospodarki. Posiada duże doświadczenie w badaniu spółek giełdowych, wprowadzaniu norm MSR/MSSF oraz realizacji innych zleceń tj. due diligence, wyceny, ekspertyzy ekonomiczno - finansowe.

j.procner@globalaudit.pl

Copyright © 2015 - 2024 Global Audit Partner.
Go to top