Global Audit Partner

Partner godny zaufania

Komplementariusz

Komplementariuszem Global Audit Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest: 

Global Audit Partner Sp. z o.o
ul.Hoża 55/9 00-681 Warszawa
KRS: 0000528316
NIP: 7010450694
REGON: 36023636000000

Reprezentowaną przez Zarząd w składzie: 

Paweł Duś - Członek Zarządu,
Janusz Procner - Członek Zarządu,
Zbigniew Boczkowski - Członek Zarządu.

Global Audit Partner Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3974.

Copyright © 2015 - 2020 Global Audit Partner.
Go to top